Xuất hiện clip bôi nhọ các anh hùng trong tiểu thuyết Kim Dung Chào bạn, khách viếng thăm !
:: Quên mật khẩu ::